viaselcuk olarak topluma katkıda bulunmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunmaktadır:

 • Eğitim: viaselcuk, eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projelerine destek vererek, çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda, aşağıdaki projelere destek vermektedir:

  • Okullara bilgisayar ve kırtasiye yardımı
  • Öğrencilere burs ve eğitim desteği
  • Eğitim alanındaki farkındalık projeleri
 • Sağlık: viaselcuk, sağlık alanındaki sosyal sorumluluk projelerine destek vererek, toplumun sağlık sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda, aşağıdaki projelere destek vermektedir:

  • Hastanelere ve sağlık kuruluşlarına bağış
  • Sağlık alanındaki farkındalık projeleri
  • Engelli bireylere yönelik projeler
 • Çevre: viaselcuk, çevre alanındaki sosyal sorumluluk projelerine destek vererek, çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda, aşağıdaki projelere destek vermektedir:

  • Orman yangınları ile mücadele
  • Deniz kirliliği ile mücadele
  • Sürdürülebilir enerji projeleri
 • Gönüllülük: viaselcuk, çalışanların gönüllülük çalışmalarını desteklemektedir. Bu kapsamda, çalışanların aşağıdaki konularda gönüllülük faaliyetlerine katılmalarını teşvik etmektedir:

  • Eğitim
  • Sağlık
  • Çevre
  • Sosyal yardım

viaselcuk, sosyal sorumluluk faaliyetlerini düzenli olarak raporlayarak, topluma katkısını şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır.

2023 yılındaki topluma katkımız:

viaselcuk, 2023 yılında aşağıdaki topluma katkı faaliyetlerini gerçekleştirmiştir:

 • Eğitim:

  • 10 okula bilgisayar ve kırtasiye yardımı yapıldı.
  • 50 öğrenciye burs ve eğitim desteği sağlandı.
  • “Eğitimde fırsat eşitliği” temalı bir farkındalık projesi yürütüldü.
 • Sağlık:

  • Bir hastaneye 1 milyon TL bağış yapıldı.
  • “Sağlıklı yaşam” temalı bir farkındalık projesi yürütüldü.
  • Engelli bireylere yönelik bir projeye destek verildi.
 • Çevre:

  • Orman yangınları ile mücadeleye 100 bin TL bağış yapıldı.
  • Deniz kirliliği ile mücadeleye yönelik bir projeye destek verildi.
  • Sürdürülebilir enerji projelerine 500 bin TL yatırım yapıldı.
 • Gönüllülük:

  • Çalışanların eğitim, sağlık ve çevre alanlarında gönüllülük faaliyetlerine katılmaları teşvik edildi.

viaselcuk, topluma katkı faaliyetlerini önümüzdeki yıllarda da artırarak sürdürmeyi hedeflemektedir.