viaselcuk, topluma faydalı olmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışan bir şirkettir. Bu doğrultuda, şirketimiz aşağıdaki sosyal sorumluluk politikalarına sahiptir:

Temel İlkeler:

 • Dürüstlük: viaselcuk, tüm faaliyetlerinde dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine bağlıdır.
 • Adalet: viaselcuk, tüm çalışanlarına ve paydaşlarına adil ve hakkaniyetli davranır.
 • Sürdürülebilirlik: viaselcuk, çevreye ve topluma karşı sorumlu bir şekilde davranır.

Hedefler:

 • Eğitim, sağlık ve çevre gibi alanlarda sosyal sorumluluk projelerine destek vermek
 • Çalışanların gönüllülük çalışmalarını desteklemek
 • Topluma fayda sağlayacak yenilikçi çözümler geliştirmek

Yükümlülükler:

 • viaselcuk‘un tüm çalışanları, bu politikaya uymakla yükümlüdür.
 • viaselcuk, sosyal sorumluluk faaliyetlerini düzenli olarak raporlar.

Uygulama:

viaselcuk Sosyal Sorumluluk Politikası, tüm viaselcuk faaliyetlerinde uygulanır.

Denetim ve Gözden Geçirilmesi:

viaselcuk Sosyal Sorumluluk Politikası’nın uygulanması, düzenli olarak denetlenir ve gerekli durumlarda güncellenir.

viaselcuk Sosyal Sorumluluk Politikası’nın Uygulama Alanları:

 • Eğitim: viaselcuk, eğitim alanındaki sosyal sorumluluk projelerine destek vererek, çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.
 • Sağlık: viaselcuk, sağlık alanındaki sosyal sorumluluk projelerine destek vererek, toplumun sağlık sorunlarının çözümüne katkıda bulunmaya çalışmaktadır.
 • Çevre: viaselcuk, çevre alanındaki sosyal sorumluluk projelerine destek vererek, çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

viaselcuk Sosyal Sorumluluk Politikası’nın Faydaları:

 • Toplumun refahına katkıda bulunur.
 • Şirketin imajını ve itibarını güçlendirir.
 • Çalışan motivasyonunu ve bağlılığını artırır.
 • Rekabette üstünlük sağlar.

viaselcuk, sosyal sorumluluk politikalarına bağlı kalarak, topluma faydalı olmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için çalışmaktadır.