viaselcuk, tüm faaliyetlerinde, aşağıdakileri sağlamak için taahhütlüdür:

  • Çalışanların sağlığını, güvenliğini ve refahını sağlamak için gerekli önlemleri almak.
  • Müşterilerin ve ziyaretçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak.
  • Çevreyi korumak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak.

Hedefler:

viaselcuk, aşağıdaki hedeflere ulaşmak için çalışmaktadır:

  • İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek.
  • Çevre kirliliğini önlemek ve azaltmak.
  • Enerji ve kaynak kullanımını verimli hale getirmek.
  • Topluma ve çevreye karşı sorumlu bir şekilde davranmak.

Yükümlülükler:

viaselcuk, tüm çalışanları, iş ortakları ve tedarikçileri, bu politikaya uymakla yükümlüdür.

Sürekli İyileştirme:

Via Selçuk, sağlık, emniyet ve çevre performansını sürekli olarak iyileştirmek için çalışmaktadır.

Uygulama:

Bu politika, tüm viaselcuk faaliyetlerinde uygulanır.

Denetim:

Bu politikanın uygulanması, düzenli olarak denetlenir ve gerekli durumlarda güncellenir.

Gözden Geçirme:

Bu politika, her yıl gözden geçirilir ve gerekli durumlarda güncellenir.

Bu politika, viaselcuk’un tüm çalışanları, iş ortakları ve tedarikçileri tarafından okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.