Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Türkiye’de kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve bu verilere erişim konularında düzenlemeleri içeren bir yasadır. KVKK, kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınması gereken önlemleri ve kişisel verilerin işlenmesi için izinleri belirlemektedir. İşte Türkiye’deki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında temel bilgiler:

KVKK Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Türkiye’de 7 Nisan 2016 tarihinde kabul edilen ve 7 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren bir yasadır. KVKK, kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve veri sahiplerinin haklarını düzenler. Amacı, bireylerin kişisel verilerinin güvende olduğundan ve yasal haklarının korunduğundan emin olmaktır.

KVKK’nın Temel İlkeleri:

  1. Hukuka Uygunluk ve Adil İşleme İlkesi: Kişisel verilerin işlenmesi, hukuka uygun ve adil bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

  2. Açıklık İlkesi: Veri işleme faaliyetleri hakkında şeffaf olunmalı ve veri sahiplerine bilgi verilmelidir.

  3. Amaç Sınırlılığı İlkesi: Kişisel veriler yalnızca belirli, meşru amaçlar için işlenmelidir.

  4. Veri Minimizasyon İlkesi: İşlenen veriler, amaçlar için gerekli ve sınırlı olmalıdır.

  5. Doğruluk ve Güncellik İlkesi: İşlenen veriler doğru ve güncel olmalıdır.

  6. Saklama Sınırlılığı İlkesi: Kişisel veriler yalnızca belirli bir süre boyunca saklanmalıdır.

  7. İntegrite ve Gizlilik İlkesi: Kişisel verilerin güvenliği ve gizliliği sağlanmalıdır.

  8. Hesap Verebilirlik İlkesi: Veri sorumluları, KVKK’ya uygunluk konusunda hesap verebilir olmalıdır.

KVKK Kapsamında Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen:

KVKK, “veri sorumlusu” ve “veri işleyen” kavramlarını tanımlar. Veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını belirleyen kişiyi veya kurumu ifade ederken, veri işleyen, veri sorumlusunun talimatları doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiyi veya kurumu ifade eder.

KVKK’ya Uygunluk ve Ceza Hükümleri:

KVKK’ya uymamak ciddi cezai sonuçlara yol açabilir. Veri sorumluları, kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari önlemleri almaları ve KVKK’nın ilgili hükümlerine uymaları gerekmektedir. Aksi takdirde, idari para cezaları ve diğer yaptırımlar uygulanabilir.