Giriş

viaselcuk, müşterilerine çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu hizmet şartları, viaselcuk‘un sunduğu tüm hizmetler için geçerlidir.

Sözleşmenin Kapsamı

Bu hizmet şartları, viaselcuk‘un müşterileri ile yaptığı sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu hizmet şartları, viaselcuk‘un web sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

Müşteriler

viaselcuk‘un hizmetlerinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişiler, bu hizmet şartlarına tabidir.

Hizmetler

viaselcuk, aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Influencer marketing: Şirketlerin hedef kitlelerine daha etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olan bir hizmettir.
  • Endüstriyel muayene: Şirketlerin tesislerinin, makinelerinin ve ürünlerinin güvenliğini ve kalitesini sağlayan bir hizmettir.
  • Kurumsal kimlik oluşturma: Şirketlerin marka kimliklerini oluşturmasına ve geliştirmesine yardımcı olan bir hizmettir.
  • Web sitesi tasarımı: Şirketlerin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun web siteleri tasarlayan bir hizmettir.
  • Logo tasarımı: Şirketlerin marka kimliklerini yansıtan logolar tasarlayan bir hizmettir.

Hizmetlerin Sağlanması

viaselcuk, müşterilerinin taleplerini mümkün olan en kısa sürede ve en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Ancak, viaselcuk, hizmetlerde oluşabilecek gecikmelerden veya aksamalardan sorumlu değildir.

Fiyatlandırma

viaselcuk‘un hizmetleri, hizmetin türüne ve kapsamına göre ücretlendirilmektedir. Fiyatlandırma bilgileri, Via Selçuk’un web sitesinde yayınlanmaktadır.

Ödeme

viaselcuk‘un hizmetleri, hizmetin başlamasından önce veya sonrasında, Via Selçuk’un belirlediği koşullara göre ödenir.

Sorunlar ve Şikayetler

viaselcuk‘un hizmetlerinde herhangi bir sorun veya şikayet olması halinde, müşteriler viaselcuk‘a yazılı veya sözlü olarak başvurabilir. viaselcuk, müşterilerden gelen tüm şikayetleri değerlendirerek, en kısa sürede çözüme kavuşturmaya çalışacaktır.

Değişiklikler

viaselcuk, bu hizmet şartlarını zaman zaman güncelleyebilir. Güncellenen hizmet şartları, viaselcuk‘un web sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girer.

Son Hükümler

Bu hizmet şartları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu hizmet şartlarından kaynaklanan herhangi bir uyuşmazlık, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasır yargı yetkisine tabidir.

Ek Hükümler

1. Müşteri Bilgileri

viaselcuk, müşterilerinin kişisel bilgilerini gizlilik politikasında belirtilen şekilde kullanacaktır.

2. Fikri Mülkiyet

viaselcuk‘un hizmetleri kapsamında oluşturulan tüm fikri mülkiyet hakları, viaselcuk‘a aittir. Müşteriler, viaselcuk‘un fikri mülkiyet haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeyeceklerdir.

3. Sözleşmenin Feshi

viaselcuk, müşterinin hizmet şartlarını ihlal etmesi halinde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.