EYS’nin Amaçları

EYS’nin temel amacı, işletmenin performansını ve verimliliğini artırmak, riskleri azaltmak ve sürdürülebilirliği sağlamaktır. EYS, işletmenin aşağıdaki hedeflere ulaşmasına yardımcı olabilir:

 • Müşteri memnuniyetini artırmak
 • Rekabette üstünlük sağlamak
 • Üretim ve maliyetleri azaltmak
 • Riskleri azaltmak
 • Çevreyi korumak
 • Çalışan sağlığını ve güvenliğini sağlamak

EYS’nin Faydaları

EYS’nin işletmelere sağladığı birçok fayda vardır. Bu faydalar şunlardır:

 • Performans ve verimlilik artışı: EYS, işletmenin tüm faaliyetlerini ve süreçlerini daha verimli hale getirmeye yardımcı olur. Bu, maliyetleri azaltmaya ve karlılığı artırmaya yardımcı olabilir.
 • Risklerin azaltılması: EYS, işletmenin risklerini azaltmaya yardımcı olur. Bu, kazaları, çevresel hasarları ve mali kayıpları önlemeye yardımcı olabilir.
 • Sürdürülebilirlik: EYS, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamaya yardımcı olur. Bu, çevreyi korumaya ve sosyal sorumluluk bilincini artırmaya yardımcı olabilir.

EYS’nin Kurulumu

EYS’nin kurulması, aşağıdaki aşamaları içerir:

 1. Planlama: İşletmenin ihtiyaçları ve hedefleri belirlenir.
 2. Uygulama: EYS’nin gereklilikleri belirlenir ve uygulanır.
 3. Değerlendirme: EYS’nin etkinliği değerlendirilir.
 4. İyileştirme: EYS’nin sürekli olarak iyileştirilmesi sağlanır.

EYS’nin Belgelendirilmesi

EYS’nin ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) ve ISO 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) gibi uluslararası standartlara göre belgelendirilmesi mümkündür. Belgelendirme, işletmenin EYS’nin gerekliliklerini karşıladığını ve etkin bir şekilde uyguladığını gösterir.

EYS’nin Geleceği

EYS, işletmeler için giderek daha önemli hale gelmektedir. EYS, işletmelerin performansını ve verimliliğini artırmak, riskleri azaltmak ve sürdürülebilirliği sağlamak için etkili bir yoldur.